Wed. Jul 24th, 2024

PESISIR NASIONAL.COM. Masih setahun lagi perhelatan pemilihan kepala daerah kota Dumai sudah memulai babak baru,  keluarnya undangan/jemputan beragendakan pengisytiaran warkah maklumat dilaksanakan hari jum,at 1 Nopember 2019, undangan/jemputan ini disampaikan kepada masing-masing bakal calon dari puak melayu kota  Dumai.31/10/19.

Dilaksanakannya agenda jemputan warkah maklumat ini di jalan putri tujuh di Gedung LAM Riau kota Dumai pada tanggal 1 Nopember dengan tertib acara, pembacaan ayat suci  Al Qur,an dan jamuan makan bersama, setelah itu dilanjutkan jam dua siang  kompoi bersama berkeliling kota dumai, didalam kompoi tersebut sambil mengisytiarkan warkah maklumat Lembaga adat melayu Riau kota Dumai.

Undangan pertemuan yang disampaikan kepada bakal calon walikota yangbditanda tangani oleh ketua LAM Riau kota Dumai berlogokan lambang adat istiadat melayu menarik untuk disimak diperiode ini.

Info sebelumnya, bakal calon kandidat walikota yang akan bertarung memperebutkan kursi partai yaitu Ahmad Maritulius , agus syahrudin , hanafi ,hendri sandra, Faisal Skm, dan banyak juga kandidat yang lain , bahkan ada juga kandidat yang lain. ( Red )

By redaksi

1,597 thoughts on “Genderang Warkah Maklumat LAMR Kota Dumai”
  1. 저희는 구글 계정 판매 전문 회사입니다.우리의 구글 계정은 이메일, 문서, 캘리더, 클라우드 저장 등의 기능을 포함한 포괄적인 디지털 솔루션을 제공합니다.구글 계정을 통해 우리는 사용자에게 효율적인 협업 플랫품을 제공하여 개인과 팀이 일과 삶을 더 스마트하게 관리할 수 있도록 지원합니다.

  2. 비아그라 100mg 1+1  2판(8정) 9,9000원  비아그라는 Prizer라는 제약회사에서 생산하는 발기 부전 치료제로,실데나필이라는 주요 성분을 포함하고 있습니다. 이 약물은 혈관을 확장시켜 성기에 더 많은 혈액을 유입시ㅣ켜 발기를 도와주는 효과를 가지고 있습니다.

  3. The most talked about weight loss product is finally here! FitSpresso is a powerful supplement that supports healthy weight loss the natural way. Clinically studied ingredients work synergistically to support healthy fat burning, increase metabolism and maintain long lasting weight loss. https://fitspresso-try.com/